"Idea Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Zarys ideologii ONR "Falanga" - recenzja książki Jana Józefa Lipskiego.

Książka historyczna, której wydanie było blokowane za czasów komuny, ponieważ jej bohaterowie, nagle zostali powojennymi sojusznikami polskich komunistów i NKWD(!), w ramach organizacji "Pax".

Autor lektury Jan Józef Lipski (historyk literatury, żołnierz AK, powstaniec warszawski, działacz opozycji w czasach PRL) skrupulatnie i na podstawie pisemnych źródeł, podsumowuje poglądy środowiska, skupionego wokół przedwojennej polskiej organizacji faszystowskiej Obóz Narodowo Radykalny- Falanga i postaci Bolesława Piaseckiego. Napisanie tej książki Lipski przypłacił represjami ze strony UB, wyrzucono go z pracy, a maszynopis skonfiskowano. Książkę wydano dopiero po wielu latach.

Jeżeli zastanawiają Cię odpowiedzi na poniższe pytania, to ta książka jest dla Ciebie. W jaki sposób ONRowcy wspierali nazizm i inspirowali się faszyzmem? W jaki sposób "żydostwo" było odpowiedzialne za kapitalizm i komunizm jednocześnie. Dlaczego ONRowcy pragnęli silnych Niemiec i Rosji, mimo, że uważali je za odwiecznych wrogów Polski. Z jakich powodów Falanga fascynowała się Stalinem? Kiedy ONRowcy z Falangi popierali strzelanie do żydowskich dzieci i cieszyli się z faktu, podpalenia żydowskiego sierocińca dla niedorozwiniętych dzieci? Dlaczego ONRowcy byli antykapitalistami? Czy program gospodarczy ONRu zakładał gospodarkę planową, wywłaszczanie właścicieli fabryk i powszechną nacjonalizację? Dlaczego polscy kapitaliści zdaniem ONRowców byli gorsi niż żydowscy? Czy ONRowcy popierali strajki? Z jakiego powodu ONR nienawidził nagrody Nobla i takich osób jak Iwaszkiewicz, Tuwim, Schulz, Boy-Żeleński, Słonimski czy Leśmian.

Czytając tę książkę zrozumiesz, dlaczego po wojnie, polskie brunatne koszule zostały sojusznikami komunistów. Bowiem w gruncie rzeczy, łączyło ich wiele, a dzieliło mało.

8/10