Napisałem kilkadziesiąt artykułów i felietonów popularyzujących wiedzę o sportach walki. Udzieliłem też wielu wywiadów w TV, radio czy prasie. Poniżej wybrane publikacje.